Chiều ngày 19/2, Ban BV CSSK cán bộ trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và quán triệt Quyết định 215, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban BV CSSK cán bộ trung ương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *