Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 đặt mục tiêu, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho chương trình trong giai đoạn 2021-2025 là 39.632 tỷ đồng. Đến nay, cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *