Ngày  02/12, tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hội nghị  “Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021”. Hội nghị diễn ra đến ngày 05/12. Riêng tỉnh Vĩnh Long, có sự tham gia của 19 đơn vị doanh nghiệp, Hợp tác xã với hơn 40 sản phẩm được trưng bày tại hội nghị.  Đây là những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và cũng là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *