Khẩu trang, khử khuẩn kết hợp “thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân” là thông điệp 2K+ mới nhất của Bộ Y tế, được sửa đổi để phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, khẩu trang vẫn là biện pháp hàng đầu trong phòng chống dịch được khuyến khích sử dụng ở mọi nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *