Sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã khai mạc, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế cùng trao đổi và đề xuất các biện pháp cải thiện khả năng quản lý và quản trị Biển Đông vì an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *