Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *