Theo quyết định của liên bộ Công thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều nay 3.11, giá xăng RON 92 giảm 771 đồng/lít, về mức giá không quá 17.232 đồng/lít.

 

Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều nay giá xăng RON 92 giảm 771 đồng/lít về mức giá không quá 17.232 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) giảm 881 đồng/lít về mức giá không quá 16.737 đồng/lít; Giá dầu diesel giảm 432 đồng/lít, về mức giá không quá 13.513 đồng/lít.

Cũng theo thông báo của liên Bộ, giá dầu ma zút giảm 316 đồng/kg về mức giá không quá 9.571 đồng/kg; giá dầu hỏa giảm 481 đồng/lít về mức giá không quá 12.523 đồng/lít.
Mức trích quỹ bình ổn xăng dầu được giữ nguyên.
 
Nguồn: TNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *