Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong ngày hôm nay với phiên khai mạc toàn thể và các phiên thảo luận 4 chuyên đề về định hình chiến lược phát triển bền vững, như: Nhận diện thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho vùng ĐBSCL…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *