Chủ tịch Quốc hội gợi ý việc xem xét ban hành chính sách quốc gia về tiết kiệm chống lãng phí, cho rằng tiết kiệm chống lãng phí không phải như cây kéo để cắt xén chi tiêu, việc tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì đó cũng là tiết kiệm. Tinh thần là một tỷ nếu cần thì phải chi ngay, nếu không cần thì một đồng cũng không chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *