Sáng 29/09, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục – Thể thao Lào tổ chức “Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo trong hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *