Năm 2014, các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt những dấu chân đầu tiên đến phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu Đăng, đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế cao cả này. Trong hành trình 1 thập kỷ qua, Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *