Sau ba ngày làm việc, chiều 10/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã kết thúc với buổi thảo luận về một số vấn đề của Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

Các ý kiến tại buổi làm việc đều đề cao việc bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng tham gia trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua thảo luận, các đại biểu tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các đại biểu đồng tình với việc áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong phạm vi chế độ hưu trí và tử tuất có sự hỗ trợ của nhà nước.

Nhiều ý kiến cũng tán thành quy định từ ngày 1/1/2018 trở đi áp dụng cách tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng lao động.

Các đại biểu cho rằng việc quy định đầy đủ các yếu tố của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là cần thiết để nâng mức hưởng lương hưu của người lao động, góp phần tăng nguồn thu cho quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo dự thảo, từ năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ và 20 năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Liên quan đến mức hưởng lương hưu hàng tháng, một số ý kiến cho rằng trong điều kiện tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động thì cần giảm tối đa các tác động bất lợi đối với người lao động nghỉ hưu.

Việc thực hiện quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng phải đồng bộ với lộ trình thu bảo hiểm xã hội, để bảo đảm tiền lương hưu của người lao động thực chất nhận được không bị sụt giảm nhiều so với trước đó.

Một số ý kiến tại buổi làm việc tán thành lộ trình như dự thảo luật và cho rằng, trong diễn biến tiền lương không ổn định, nếu chia đều quá trình lao động thì khó, đồng lương không đủ sống.

Lộ trình như dự thảo luật đảm bảo tránh thiệt cho người nghỉ hưu sau này cũng như tránh đóng bảo hiểm nhưng chưa được cân đối nguồn hưu trí.

Góp ý kiến vào Dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội phải trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc có đóng, có hưởng; thu đúng, thu đủ, nguyên tắc có chia sẻ và bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị đối với các nội dung được góp ý kiến tại hội nghị, cơ quan soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, hoàn thiện các Dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới./.

Nguồn: Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *