Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự án Luật Giao dịch điện tử sửa đổi. Đã có 15 ý kiến góp ý, trong đó có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp trong giao dịch điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *