Ngày 27/7, QH thảo luận về các chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu QG về giảm nghèo bền vững ; xây dựng  NTM trong giai đoạn 2021-2025. Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình cao với việc Chính phủ trình QH tiếp tục thực hiện 2 chương trình  trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *