Theo đề nghị của ông Ted Osius, CT kiêm Tổng GĐ HĐ kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN, CT QH Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với Đoàn DN cấp cao của HĐ kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *