Thông tư 15/2022 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực từ ngày 21-5. Theo đó, người vi phạm giao thông không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội mà kết quả sẽ được gửi về địa phương nơi người vi phạm cư trú để xử phạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *