Đánh cắp số phận

Sáng 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez (Ết-xtê-ban La-xô Ết-nan-đết), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *