Theo ngành BHXH tỉnh Vĩnh Long, người lao động chọn nhận Bảo hiểm xã hội 1 lần vẫn đang tiếp tục có xu hướng tăng trong tỉnh. Tuy có được một số tiền trước mắt nhưng họ sẽ mất rất nhiều quyền lợi khi hết tuổi lao động và không còn thu nhập đảm bảo cuộc sống khi về già.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *