Chính phủ vừa hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung được  QH quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất, QH khoá 15 liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. TT CP Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *