Sau 1 ngày dành cho công tác xây dựng thể chế, ngày 1/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì ngày thứ hai của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *