Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đến nay, cả nước có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng chỉ có khoảng 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Điều này cho thấy, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào ngành Nông nghiệp rất thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *