Thảo luận tại tổ sáng 25/05, các Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra, hiện nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đuối sức, người lao động thu nhập thấp dù có rất mong muốn nhưng cũng không dễ gì tiếp cận với nhà ở xã hội. Trong bối cảnh đó, đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân, nhưng thực tế triển khai còn rất chậm trễ, làm giảm hiệu quả chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *