Châu Âu là thị trường lâu năm và có tiềm năng của cà phê Việt. Chính những tiêu chuẩn rất cao của thị trường này đã trở thành động lực để ngành cà phê chuyển mình. Mặt khác, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là EVFTA) là con đường lớn, nhưng trên đó cũng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp cà phê phải vượt qua để thuận lợi chinh phục thị trường châu Âu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *