Bộ Giao thông Vận tải thừa ủy quyền Chính phủ vừa hoàn thành dự thảo báo cáo Quốc hội về việc triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh. Theo đó, dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng năm 2000, dự kiến năm 2020 nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) quy mô tối thiểu hai làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km. Hiện dự án mới thực hiện được 86,1% còn lại khoảng 171 km chưa bố trí được vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *