Đánh giá lại nền kinh tế, đặc biệt là sự vận chuyển lưu thông hàng hóa hiện hữu, bộc lộ sự liên kết giữa các vùng còn yếu kém, nơi sản xuất hàng hóa không đến được với nơi nhu cầu đang cần. Theo các ĐBQH trong phiên thảo luận về KTXH, Chính phủ thời gian tới cần có đánh giá thêm để có những giải pháp hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *