Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  nhấn mạnh, nhất thiết phải có những giải pháp như “hợp tác quản lý”, “đồng quản lý”, “Quản lý cộng đồng” để nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc giám sát, quản lý và chia sẻ các giá trị tài nguyên thiên nhiên. Cần có chính sách thu hút sự tham gia một cách có trách nhiệm của các bên liên quan để bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *