Ngày 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

 

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 8 người, trong đó ứng cử viên nữ chiếm 50%; người dân tộc chiếm 12,5%; người trẻ dưới 40 tuổi chiếm 37,5% và người ngoài Đảng chiếm 12,5%.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Long có 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hai người do Trung ương giới thiệu, được phân bổ ở 2 đơn vị bầu cử của tỉnh để bầu 6 đại biểu Quốc hội.

Hội nghị lập danh sách 84 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020. Về cơ cấu, ứng cử viên nữ chiếm 39,28%; dân tộc chiếm 4,76%; người ngoài đảng chiếm 10,71%; tuổi dưới 35 tuổi chiếm 17,86%; đồng bào tôn giáo chiếm 8,33% và ứng cử viên lệ tái cử chiếm 34%.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV là 21 người. Trong đó, Trung ương giới thiệu 5 người, địa phương giới thiệu 16 người.

Trong số 16 người tại địa phương, có 15 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu, một người tự ứng cử. Qua tổ chức lấy ý kiến đóng góp, tín nhiệm cử tri nơi cư trú, cả 15 ứng cử viên đều đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Trường hợp tự ứng cử đạt tín nhiệm 100% nơi công tác và 82,14% cử tri nơi cư trú. Trong số này, hai ứng cử viên người dân tộc thiểu số (9,52%); 10 ứng cử viên nữ (47,62%); 5 ứng cử viên trẻ tuổi (23,81%); ba ứng cử viên tái cử (14,29%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 146 người, trong đó 145 người do các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, một người tự ứng cử.

Theo đánh giá của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp thực hiện và hoàn thành tốt các khâu công việc ở bước IV trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, đảm bảo công khai, bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật, đúng quy trình và đúng tiến độ thời gian quy định.

Ngày 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, thỏa thuận lập danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 115 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: TTXVN/VIETNAM+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *