Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị  các tỉnh, thành phố triển khai rà soát số liệu và báo cáo kịp thời; tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm; bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới ; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *