Đánh giá công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế cho biết, tiến độ tiêm có được đẩy nhanh những ngày gần đây, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Đến ngày 23/8, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 75,6%; mũi 4 đạt hơn 70%. Trẻ từ 12 – 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt 48,5% và trẻ từ 5 – 11 tuổi tiêm mũi 1 đạt hơn 80% và mũi 2 đạt hơn 51%. Cả nước còn 14 tỉnh thành tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên dưới 60% và 8 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ 5 – 11 tuổi thấp hơn 40%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *