Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (thay thế Nghị định 84/2009), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16-5-2014 để xem xét, ký ban hành.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng chu kỳ tính giá cơ sở, thực hiện theo phương án giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc. Đồng thời, cần chỉnh sửa lại biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cho phù hợp với khả năng chấp nhận của nền kinh tế nước ta hiện nay (gồm 3 mức: ≤ 2%, từ trên 2% đến ≤ 7%, từ trên 7%).

Cụ thể, nếu giá cơ sở tăng từ 2% đến dưới 7%, cơ quan chức năng sẽ xem xét các biện pháp bình ổn như dùng Quỹ bình ổn. Nếu giá cơ sở tăng trên 7% hoặc ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp bình ổn. Trong trường hợp giá cơ sở biến động tăng dưới 2%, doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết, tương đương mức điều chỉnh 500 đồng/lít,

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đồng ý phương án chuyển giao cơ quan điều hành giá xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương. Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (kể cả trường hợp đại lý bán lẻ xăng dầu có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, TP trở lên). Thẩm quyền này trước đây do Bộ Công Thương thực hiện.

Theo Trà Phương ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *