Nội dung thảo luận của Quốc hội về Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cho thấy sự quan tâm của Quốc hội, cử tri cả nước tới công tác phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, thời gian gần đây câu chuyện về cách tính lương hưu mới phần thiệt thòi nghiêng về lao động nữ hay tỷ lệ lớn lao động nữ bị sa thải sau tuổi 35 đang khiến dư luận băn khoăn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *