Sáng 01/06 chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ trên toàn quốc đã bắt đầu. Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do tổ chức Vitamin Angel – Hoa Kỳ viện trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *