Bão số 13 dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sẽ đổ bộ vào đất tiền từ các tỉnh từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế trong sáng ngày 15/11. Nhận định của các trung tâm dự báo quốc tế cũng tương đối thống nhất về vùng đổ bộ của bão 13 với vùng ảnh hưởng trọng tâm từ Quảng Ngãi tới Hà Tĩnh với sức gió gần tâm bão giật cấp 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *