Sáng nay  tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai tổ chức họp đánh giá công tác ứng phó bão số 2, đồng thời nhận định tình hình diễn biến mưa lũ sau bão, bàn giải pháp ứng phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *