Kỳ họp thứ 7 QH khóa 15 đã hoàn thành khoảng ¾ chương trình đề ra với chất lượng và hiệu quả cao. Góp phần truyền tải kịp thời, sinh động và đa dạng các nội dung của Kỳ họp phải nói tới sự đóng góp rất tích cực của báo chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *