Báo cáo tại hội nghị khẳng định, từ khi Chỉ thị 16 được Ban bí thư ban hành, thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng được mở rộng và phát triển với hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của lao động và chuyên gia được nâng cao; thu nhập ổn định, không chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo mà còn tích lũy, đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới sau khi về nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *