Hàng loạt giải pháp kỹ thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhưng yếu tố quyết định để không xảy ra gian lận vẫn là con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *