Tại Hà Nội,  đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất đã làm  lễ xuất quân. Hội thi diễn ra từ ngày 8-20/10/2017. Đây là lần thứ 6 Việt Nam tham dự kỳ thi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *