Trong 165 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo, Hội đồng Giải đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải Khuyến khích để trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII. Theo đánh giá của Hội đồng Giải, các tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư công phu, nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan toả, ảnh hưởng trong xã hội. Điểm nổi bật là các sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu, hấp dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *