Trong đó cần tập trung di dời dân ra khỏi khu vực bị sạt lở, thường xuyên kiểm tra, cắm biển cảnh báo và có chế tài nghiêm cấm các hoạt động sinh hoạt, mua bán trong khu vực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *