Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 huyện có 60% xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *