Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14  bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Vĩnh Long cũng có nhiều kỳ vọng gửi đến kỳ họp này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *