Năm 2014 hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn ở một số mặt hàng chủ lực. Vì vậy, chỉ tiêu xuất khẩu của tỉnh thực hiện trong năm nay đạt thấp so với kế hoạch năm và giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *