Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là 1 trong số 3 xã vừa được Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nét nổi bật ở xã Xuân Hiệp là có đến 10 tiêu chí thực hiện vượt chuẩn nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *