Xây dựng và phát triển Đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, bằng những giải pháp tích cực, đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả  công tác này, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *