Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều chỉ tiêu nghị quyết hướng đến lợi ích của người lao động. Trong đó, việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động đã được các cấp công đoàn quan tâm, với những giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *