Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, những năm qua, người dân xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ đó, mạng lưới giao thông ở xã từng bước được bê tông hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *