Bên bờ hạnh phúc

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người dân xã Long Phước đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ngày phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *