Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít là xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nhất là vận động người dân đẩy mạnh việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả kinh tế sang trồng màu có hiệu quả kinh tế cao hơn để nâng cao tiêu chí thu nhập.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *