Là xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, 5 năm qua, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít không chỉ giữ vững 19/19 tiêu chí mà còn nâng chất được nhiều tiêu chí, trong đó nổi bật là tiêu chí về thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *